Všetky informácie na stránke www.progress-shop.sk sú vyjadrením názoru autora a nie sú myslené ako lekárske poradenstvo. Aplikáciu postupov uvedených na stránke www.progress-shop.sk by mal každý konzultovať so svojim lekárom. Spoločnosť Progress Shop, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu voči žiadnej osobe alebo bytosti.

Progress Shop, s. r. o.

Barošova 310/40, Ilava - Klobušice, 019 01

IČO: 51124483

DIČ: 2120602220

IČ DPH: SK2120602220

OS Trenčín, oddiel: Sro. Vložka č. 35364/R

progressculture@gmail.com

+421 948 420 087

Číslo účtu: SK65 0200 0000 0038 7635 5651

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

Adresa pre osobný odber:

Mierové námestie 37/37
Trenčín, 911 01

Obchodné podmienky

Cookies Policy

Detaily o banke (pre zahraničné platby)

Spracovanie a ochrana osobných údajov